Совети

Одлична клима: Како да станете давател на услуги за системи за климатизација

Време за читање: 5 мин.
ПРОДОЛЖЕТЕ

Понудете им на вашите клиенти одржување на климатизацијата и безбеден дополнителен профитабилен бизнис - во корист на вашите клиенти и вашата компанија.

Автомобил без клима? Тешко е да се замисли денес!Според статистики, 93 отсто од новите автомобили купени во 2016 година биле опремени со клима уред. Кај купените половни автомобили таа бројка изнесува 87 проценти. Тоа значи дека 9 од 10 ваши клиенти можат да ви понудат одржување на климатизацијата. Земени се во предвид автомобили произведени пред повеќе од 5 години, со претпоставка дека оваа годишна старост е максималната гаранција што ја добиваме кога купуваме нов автомобил.

Кога возилото излегува од гарантен рок, претпоставка е дека повеќето сопственици се обраќаат за сервис кај реномирани авто механичарски работилници, секако и кај овластените сервисери за конкретен бренд.

Дополнителен профитабилен бизнис кој лесно можете да го искористите. Размислете за еденвработен во вашиот сервис, кој е обучен за системи за климатизација и да го проширите вашиот опсег - во корист на вашите клиенти и вашата компанија.Зошто е исплатлива дополнителната квалификација?

Сеопфатната услуга околу климатизација е дополнителна понуда за вашите клиенти што не секоја работилница може да ја понуди во моментот. Работите за одржување и поправка на системите за климатизација секогаш ќе бидат неопходни затоа што:

  • течат црева
  • ладилното средство (фреонот) може да се дифузира (потребно е полнење, откривање на истекување),
  • Приклучоците се олабавуваат, заптивките стареат и се сушат,
  • Кондензаторот и водовите за поврзување се во пределот на возилото каде што постои ризик од удари на камчиња или оштетување на кондензаторот во случај на оштетување на предниот дел,
  • приклучоците за одржување може лесно да протекуваат, на пример поради нечистотија при поврзување на сервисните црева,
  • Компонентите на системот за климатизација подлежат на на абење,
  • Може да навлезе и влага
  • На испарувачот или во колекторот може да се насоберат бактерии и лоши мириси.

Квалификација на вашиот сервисен персонал

Поради новите прописи за заштита на климата на Европската унија, производителите на автомобили се принудени да користат нови средства за ладење кои го намалуваат ефектот на стаклена градина. Ладилното средство R1234yf веќе одамна е лансирано на пазарот. Оттогаш, процентот на ова средство за ладење во системите за климатизација континуирано расте. Како резултат на тоа, барањата за работилниците се менуваат и во однос на поправки и сервисирање од експерти за климатизација.

Доколку сакате да понудите дополнителна услуга поврзана со климатизацијата, во игра влегува законодавецот. Врз основа на новата регулатива за заштита на климата, вие сте обврзани дополнително да ги квалификувате вашите вработени во службата во согласност со регулативата на ЕЗ 307/2008. Прекршувањето на регулативата може да се казни со парични казни.


Структура, компоненти, услуга: што треба да знаете за системите за климатизација

Лето, 35 степени под сенка, патувањето до одмор можеше да биде толку пријатно... Да не беше топлината што се собира во автомобилот. Може да се сметате за среќни ако имате клима уред во вашиот автомобил.

Но, како всушност функционира ладењето? Системите за климатизација не се ладат со производство на студ, туку повеќе ја извлекуваат топлината од околината. Ние го знаеме ефектот што се користи овде, на пример од алкохолот кој има ефект на ладење на кожата или од чувството кога се потиме и сме изложени на ветер. Ако течноста испари, топлината се повлекува од телото. Така луѓето ја одржуваат телесната температура константна во лето или при физички напор. Сите уреди за климатизација и ладење, како што се фрижидери и замрзнувачи, работат според овој принцип. Но, тие не функционираат со алкохол, туку со средство за ладење.

Вашите услуги: проверка на климатизација и сервис на климатизација

Проверка на климатизација или сервис на климатизација? Два поими кои вашите клиенти тешко ги разликуваат. Затоа е важно да се објаснат поединечните поими и да се покаже каде е главниот фокус. Ја препорачуваме следнава постапка:

Проверка на климата: зошто е неопходна визуелна инспекција?

Проверка на климатизацијата треба да се врши годишно или на секои 15.000 километри. Обично вклучува визуелна проверка на сите релевантни и лесно достапни компоненти на системот за климатизација. Филтерот во кабината ги филтрира честичките од прав, полен и нечистотија од воздухот пред да се излади и да се внесе во кабината. Сепак, неговиот капацитет за задржување нечистотија е ограничен. Препорака е да се замени на секоја сезона, пролет и во есен. Во перките на испарувачот се формира кондензација, а со текот на времето тука се населуваат бактерии, габи и микроорганизми. Затоа, испарувачот мора редовно да се дезинфицира.

filter polen

Исто така, препорачуваме да ги проверите важните параметри, како што се високиот и нискиот притисок во колото на течноста за ладење и температурата. Од ова може да се извлечат груби заклучоци за состојбата на климатскиот систем и да се откријат сериозни грешки во рана фаза. Во секој случај, филтерот за воздух во кабината треба да се провери и, доколку е потребно, да се замени.Треба да оставите околу 15 минути за проверка на климатизацијата.

Сервис за климатизација: на секои две години

Сервисот за климатизација треба да се врши на секои две години. Служи за темелна проверка на целиот систем за климатизација. И овде се проверуваат високиот и нискиот притисок, температурата на одливот и филтерот во кабината. Дополнително, се проверуваат сите релевантни компоненти и се заменува ладилното средство. Доколку е потребно, во системот се додава контрастно средство. Системот потоа е подложен на тест за истекување.


Дури и со нов систем за климатизација, до десет проценти од ладилното средство излегува секоја година. Ова е нормален процес, но го намалува капацитетот за ладење, па дури и постои ризик од оштетување на компресорот. Филтерот за сушење ја отстранува влагата и нечистотиите од ладилното средство. Во зависност од возилото, сервисот за климатизација трае околу еден час.

За да им олесните на вашите клиенти да ги запомнат разликите, едноставно споредете ја посетата на работилницата со посета на стоматолог: Проверката на климата е годишен рутински преглед за време на кој забите ги проверува стоматологот (визуелен преглед). Сервисот за климатизација е понапорен и одзема повеќе време отколку чистење на заби или пломба.


Совети за ваша безбедност: Како да спречите несреќи на работа

Ако ладилното средство дојде во контакт со вашата кожа или очи веднаш исплакнете ги со многу вода и исплакнете ги очите најмалку 15 минути. После тоа, пациентот треба да се консултира со лекар.

Носете соодветна заштитна облека

Може да се создаде токсичен гас, како што е флуор или фосген, доколку ладилното средство дојде во контакт со отворен пламен или жешки површини. Дури и во ниски концентрации, овие гасови може да се препознаат по нивниот лут мирис. Доколку течното средство за ладење дојде во допир со кожата, ќе дојде до смрзнатини. Кога ракувате со разладни средства, затоа е од суштинско значење да се носат заштитни очила и ракавици, на пример направени од флуороеластомери. Кожните и ткаените ракавици се несоодветни. Гасните средства за ладење се потешки од воздухот. Затоа, постои ризик од задушување во близина на земјата или монтажни јами. Секогаш обезбедувајте соодветна вентилација кога ракувате со разладно средство!

Правилно ракување со шишињата (боците) за полнење

- Не изложувајте на сонце или висока топлина

- Заштитете се од мраз

- Транспортирајте исправено

- Не дозволувајте да падне

- Секогаш добро затворајте

Полнење шишиња со 1 вентил: За враќање на течното средство за ладење од шише за полнење без цевка за подигање, мора да го свртите шишето наопаку, односно вентилот за полнење мора да биде на дното.

Полнење шишиња со 2 вентили: Во контејнерот има цевка за кревање. Садот не смее да се става наопаку.

Сподели на: